ปรับปรุงล่าสุด 27/10/2564

GoodAge

กู๊ดเอจ เกิดขึ้นเมื่อปี 2559 ภายใต้ บริษัท ไลอ้อน คอปอเรชั่น จำกัด (ประเทศไทย) มุ่งเน้นที่จะสรรค์สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผู้สูงวัย ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีปกติตามสุขภาวะวัยที่เปลี่ยนไป